Přihláška do klubu Rozběhnito.cz z. s.

Pokud chcete být členem našeho spolku, vyplňte přihlášku (níže), ta se uloží do systému. Vyplněnou přihlášku vám přepíšeme do písemné podoby a podepíšete na některé z našich akcích nebo po domluvě u jiné příležitosti.