59 Views

Vážení členové našeho běžeckého klubu,

výbor Rozběhnito.cz z.s. vás srdečně zve na členskou schůzi, která se bude konat 10. 1. 2020 od 19 hodin v hospůdce Na Hraběcím (Dyleňská 34). Prezence členů bude od 18:30. 

Program schůze :

1.      Zahájení, schválení programu schůze

2.      Volba návrhové komise a volební komise

3.      Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

4.      Stanovení funkčního období výkonného výboru, volba členů výkonného výboru a předsedy

5.      Zpráva členů výboru o činnosti klubu roku 2019

6.      Schválení výsledku hospodaření za rok 2019

7.      Projednání a schválení rozpočtu na rok 2020

8.      Projednání sportovní činnosti spolku na rok 2020

9.      Schválení výše členských příspěvků na rok 2020 a 2021 a jejich termín splatnosti

10.  Projednání organizační činnosti spolku na rok 2020

11.  Projednání společné účasti na akcích v roce 2020

12.  Diskuze

13.  Usnesení

14.  Ukončení schůze